A DRESSBAR által dressbarn lottery

HIVATALOS SZABÁLYOK

NINCS VÁSÁRLÁS NEM SZÜKSÉGES BEVEZETÉSRE VAGY VÉTELRE. BÁRMIFÉLE VÁSÁRLÁS VAGY KIFIZETÉS NEM NÖVELÉSE AZ ÖN VÁLASZTÁSA

1. Belépés: A DRESSBAR a dressbarn lotteries (a “Díjasversenyek”): 2015. március 12-től 12: 01-ig (ET) 2015. április 24-én, 11:59 órakor (ET) (a “belépési időszak”), látogasson el a http://marieclaire.hearstmobile.com/sweepstakes/31097 weboldalra. számítógépen vagy vezeték nélküli eszközön, és töltse ki az űrlapot. Fontos figyelmeztetés: A mobil weboldal meglátogatása a szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés feltételeinek megfelelően terheli meg. Kérjük, forduljon vezeték nélküli szolgáltatójához az árazási tervvel kapcsolatban. Használnia kell egy okostelefon eszközt a mobiltelefonon való részvételhez. Nem minden mobilszolgáltató rendelkezik a szükséges szolgáltatással. Ellenőrizze telefonja képességeit bizonyos internetes utasításokhoz. Ha az adatok felhasználása meghaladja az adatterv által megadott összegeket, akkor a szolgáltatónál további díjakat számíthat fel. Kérjük, forduljon mobilszolgáltatójához a számlájával kapcsolatos kérdésekben. Nyertes kiválasztása: A győztes (egyénileg és kollektíven, a “győztes”) 2015. április 30-án vagy annak körül kerül kiválasztásra véletlenszerű rajz alapján az összes elfogadható bejegyzés közül. Abban az esetben, ha a Szponzor nem kap semmilyen támogatható bejegyzést, a Szponzornak jogában áll törölni a Jegyveszteséget. A rajzot Marie Claire végzi, akinek döntései véglegesek. A nyerési esélyek a fogadott összes befogadás teljes számától függenek. Díjak és hozzávetőleges kiskereskedelmi érték: Egy [1] győztes 500 dolláros ajándékkártyát kap a dressbarntól.

2. Nyertes értesítés: A nyerteset a nyereményalap utolsó napjától számított egy (1) hónapon belül, e-mailben és / vagy a Szponzor belátása szerint, telefonon vagy postai úton értesítjük. Abban az esetben, ha a győztes nem válaszol a szponzor értesítésére, vagy nem fogadja el a díjat az értesítéstől számított öt (5) munkanapon belül, a nyereményt elveszítettnek kell tekinteni, és egy másik győztest választanak ki. Abban az esetben, ha egy vagy több potenciális nyertes (ek) nem reagál a fent leírtak szerint, elutasítja a nyereményt, vagy nem nyújt aláírt megbízásokat vagy felszabadításokat, akkor a győztes (ek) elveszik a nyereményt, és a Szponzor kiválasz Nyertes (ek) a fennmaradó pályázók közül. Ha egy alternátor (ok) hasonlóan nem reagál, vagy elutasítja a nyereményt, a Szponzor megfelelő számú próbálkozást fog használni, saját belátása szerint, hogy a díjat egy másik póttagra ruházza át, de ha ez nem lehetséges, a nyeremény (ek) végleg elveszik, és a szponzor nem terheli további felelősséget e lottery kapcsán. A győztes (ek) listája: A győztes (ek) nevére küldj egy külön címzett, bélyegzett borítékot a Hearst Digital Media, Floor 19 és a DRESSBAR dressbarn díjnyertes listájára, a Hearst Communications, Inc., 300 West 57th Street NY, NY 10019-et két (2) hónapon belül a győztes bejelentési dátumától számítva.

3. BEJEGYZÉSEK: Határozza meg egy (1) bejegyzést személyenként a nyereményjátékért. Több személy ugyanazon személyből származó bejegyzését kizárja. A bejegyzések a Szponzor tulajdonát képezik, és nem kerülnek vissza. A benyújtás igazolása nem jelent átvételi elismervényt. Ha ez helyénvaló, pontatlan, elveszett, késve, rosszul irányított vagy hiányos, vagy a beavatkozási formanyomtatványokat meghamisítják. A résztvevőknek érvényes e-mail címmel kell rendelkezniük, és a belépő felelőssége, hogy frissítse a szponzort az e-mail cím megváltozásakor. Ha van vita az online belépő személyazonosságával kapcsolatban, akkor a díjat az e-mail cím jogosultja számlájára bocsátja. Az “engedéllyel rendelkező számlatulajdonos” olyan természetes személy, akinek az e-mail címet egy internetszolgáltató, online szolgáltató, fuvarozó vagy más szervezet (pl. Üzleti, oktatási intézmény stb.) Hozzárendeli, a megadott e-mail címhez tartozó domain e-mail címei.

4. TÁMOGATHATÓSÁG: Nyílt az 50 Egyesült Államok és a Columbia körzet törvényes lakosai számára, akik a belépési időpontban elérik a lakóhelyük szerinti államban vagy területen lakó többségüket. Megszünteti Puerto Ricót, és ahol tilos a törvény. A támogató, a szülői, leányvállalatai és leányvállalatai, a hirdető és promóciós ügynökségek, a független bíráló szervezetek és a nyereményszolgáltatók (valamint azok közvetlen családtagjai és / vagy az ilyen alkalmazottak háztartásában élők) résztvevőjei nem támogathatók.

5. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK: A nyeremény kizárólagos felelőssége a díj leírásában és minden adót nem tartalmazó költségek. Minden egyes nyereményt “olyan módon” ítélnek oda, amely semmiféle garanciát vagy garanciát nem tartalmaz, sem kifejezetten, sem a gyártó korlátozott garanciáján kívül. A nyeremény átruházása, átruházása vagy cseréje megengedett, kivéve a Szponzor fenntartja magának a jogot, hogy díjat helyettesítsen egy azonos vagy nagyobb értékű tételre abban az esetben, ha egy hirdetett díj nem áll rendelkezésre. A Nyertesnek meg kell felelnie az alkalmazandó szövetségi, állami és helyi törvényeknek, szabályoknak és előírásoknak. Minden szövetségi, állami és helyi adót, valamint minden olyan egyéb költséget, amelyre a jelen szabályzat nem rendelkezik, kizárólag a Nyertes felelőssége. Ha a győztes nyereményének tényleges kiskereskedelmi értéke 600 vagy több, akkor a győztesnek ki kell töltenie egy W9-es formanyomtatványt, és adót kell adnia a Szponzornak a társadalombiztosítási számával. Az 1099 IRS formanyomtatványt a győztes nevében adják ki a kapott nyeremények tényleges értékére vonatkozóan. A szponzor nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget a győztes vagy potenciális győztes számára, akik képtelenek vagy nem állnak rendelkezésre az itt leírt díjak elfogadására vagy felhasználására. A résztvevők beleegyeznek abba, hogy kötelezik magukat a Hivatalos Szabályok és a Szponzor döntései, amelyek véglegesek és kötelező érvényűek az e versenyt érintő valamennyi ügyben. A győztes köteles aláírni és visszaküldeni az Elfogadhatósági Elvevõkönyvet, a Felelõsség Megszüntetését, és ha az elsõ értesítési kísérlet napjától számított hét (7) napon belül jogilag megengedett a nyilvánosság elengedése. E határidő elmulasztása a nyeremény elvesztését és egy válogatott győztes kiválasztását eredményezheti. A nyeremények / nyeremények visszavitelének visszaszolgáltatása nem eredményezheti a kizárást és az alternatív győztes kiválasztását. A győztes ezenkívül egyetért azzal, hogy aláírja a benyújtott bejegyzéshez szükséges szerzői jogok átruházásához szükséges dokumentumokat, adott esetben a szponzor számára az első bejelentés kísérésétől számított hét (7) napon belül. A belépővel az Entrant engedélyt ad a Szponzornak, valamint annak bármely leányvállalatának és leányvállalatának, a résztvevő reklám- és promóciós ügynökségeknek és a nyereménytulajdonosoknak, hogy felhasználják a beiratkozó benyújtását (beleértve a bejegyzés módosított formáját), ha van ilyen, szerkesztői, hirdetési és promóciós célokból további kompenzáció nélkül, kivéve, ha ezt törvény tiltja. Ha a Szponzornak a belépéshez szükséges képeket benyújtják, a résztvevők egyetértenek abban, hogy minden joga van a benyújtott képek használatára, és lehetővé teszi, hogy a szponzor, annak leányvállalatai és leányvállalatai, a résztvevő reklám- és promóciós ügynökségek és a nyereményszolgáltatók újra felhasználhassák a képek, felelősség nélkül, szerkesztői, reklám és promóciós célokra. Ezenkívül a Winner nyereményének elfogadása engedélyt ad a Szponzornak és minden leányvállalatnak, leányvállalatnak, résztvevő hirdetési és promóciós ügynökségeknek, valamint a nyereménytulajdonosoknak, hogy a díjazási, hirdetési és promóciós célokból további díjazás nélkül felhasználhassák a Győztes nevét és / vagy hasonlóságát és életrajzi anyagát. törvény által tiltott. A nyeremény elfogadása mellett a Győztes vállalja, hogy a Szponzor, annak reklám- és promóciós ügynökségei, anyavállalatai, leányvállalatai, leányvállalatai, partnerei, képviselői, jogutódjai, megbízottai, tisztségviselői, igazgatói és alkalmazottai ártalmatlanok a sérült vagy károsodás miatt. a részvétel a lotterdamban való részvétel vagy a díj elfogadásának vagy felhasználásának következménye. A Szponzor nem vállal felelősséget semmilyen nyomtatási, nyomdai, mechanikai vagy egyéb hibaért az ajánlat nyomtatásában, a nyereményjáték adminisztrációjában vagy a díj bejelentésében.

6. INTERNET / MOBIL: A szponzor nem vállal felelősséget az elektronikus átviteli hibákért, amelyek a mulasztás, megszakítás, törlés, hiba, műveletek késleltetése vagy átvitel, lopás vagy megsemmisülés vagy jogosulatlan hozzáférés vagy a beléptető anyagok megváltoztatása, vagy technikai, hálózati, hardver vagy szoftver hiba vagy bármilyen korlátozás, illetve a szponzor vagy a műsorvezető hibás adatátvitele vagy be nem tartása a technikai problémák vagy forgalmi torlódások miatt az interneten, bármely webhelyen vagy a mobiltelefonon vagy ezek bármely kombinációján keresztül . Ha valamilyen okból a program internetes vagy mobiltelefonos része nem képes a tervek szerint futni, beleértve a számítógépes vírus által okozott fertőzéseket, hibákat, illetéktelen beavatkozást, csalást, technikai hibákat vagy egyéb olyan okokat, amelyek korrupt hatással vannak az adminisztrációra, a biztonság, a méltányosság, az integritás vagy a megfelelő magatartás, a Szponzor fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint megszünteti, megszünteti, módosítja vagy felfüggeszti a nyereményjátékot. A szponzor fenntartja magának a jogot, hogy a nyerteseket a felmondási dátumtól kapott, elfogadható bejegyzések közül válassza ki. A szponzor fenntartja továbbá a jogot arra, hogy kizárja a belépési folyamatot megakadályozó személyeket. A szponzor megtilthatja a résztvevőt abban, hogy részt vegyen a nyereményjátékban, ha megállapítja, hogy a nevezett versenyző csalás, hackelés, megtévesztés vagy egyéb tisztességtelen játékmódok, vagy más belépők általi visszaélés, fenyegetés vagy zaklatás céljából megpróbálja aláásni a nyereményalapok legitim működését. Figyelmeztetés: A résztvevők bármilyen kísérlet, hogy szándékosan kárt okoznak bármely webhelyen, vagy aláássák a Jogdíjasok törvényes működését, a büntetőjogi és polgári törvények megsértése, és ha ilyen kísérletre kerül sor, a Szponzor fenntartja a jogot arra, hogy kártérítést kérjen bármely ilyen résztvevőtől legteljesebb mértékben a törvény.

7. VÁLASZOK / VÁLASZTÁSI JOG: Kivéve, ahol tilos, az egyes résztvevők egyetértenek abban, hogy: (1) a jelen vagy bármelyik nyereményből származó vagy azzal összefüggésben felmerülő vitákat, követeléseket és keresetindítókat külön kell megoldani, anélkül, állami vagy szövetségi bíróságok, New York, NY, (2) minden követelést, ítéletet és díjat csak a ténylegesen felmerült költségeire korlátozzák, de semmilyen esetben sem az ügyvédi díjak; és (3) semmilyen büntető, véletlenszerű, különleges, következményes vagy egyéb kár nem nyújtható, ideértve – korlátozás nélkül – az elvesztett nyereséget (együttesen “Különleges károk”), és (4) az ilyen károk többszörösek vagy megnövekedtek. A New York állam törvényei – a New York-i törvények megválasztására való utalás nélkül – szabályozzák a lottereket és minden kapcsolódó szempontot.

8. SPONSOR: A díjnyeremény szponzora a Hearst Communications, Inc., 300 W. 57th Street, New York, NY 10019.